Jak za pomocą DLL utworzyć Image na formularzu aplikacji.--[delphi 6]