Stworzylem apllicakacje
chcĘ tera zabrac sie za robienie pluginow (wtyczek)
juz calkiem calkiem ale jak zwylkle bladzik w procedurze initalizujacej danego plugina

oto procedurka w programie wczytywajaca danego plugian

var
DL : THandle;
Pro : procedure;
Path,Sciez:Pchar;
begin
PathPlugins:=edKatalogPlugins.Text+ lbPlugins.Items.Strings[lbPlugins.ItemIndex];
strpCopy(Path,PathPlugins);
DL:=LoadLibrary(path);
if DL = 0 then
begin
App
exit;
end;
try
@Pro := GetProcAddress(DL, 'PlugGo');
if @Pro= nil then
begin
exit;
end;
Pro;
finally
FreeLibrary(dl);
end;
end;

I problem pojawia sei kiedy zwalniam biblioteke
wyskakuje znany errorek acces violation

plis szanowni geniusze pomozcie
jak mam zrobic zeby error nie wyskakiwal aby wszystko bylo oki