Czy można w jakiś łatwy sposób rozwiązać w taki problem
Wczytuję napis

char *napis;
scanf("%s",napis);

i chcę, by w momencie gdy zostanie wciśnięty ESC, zostało zakończone wczytywanie i wyjście w ogóle z całej funkcji.