Poszukuję implementacji algorytmu corner detection (najlepiej Harris'a lub KLT dla obrazu w grayscale) w C# lub innym języku .NET, za wszelką pomoc będe wdzięczny.