Nachylenie Ziemi względem Słońca

0

Cześć chciałbym w przestrzeni 3D obliczyć na podstawie podanej daty i czasu aktualne kąty nachylenia Ziemi względem Słońca by odzwierciedlić przybliżony kierunek padania światła na Ziemię zakładając, że np. Słońce znajduje się w punkcie (0,0,0) a Ziemia np (100,100,100), chciałbym ją obrócić tak by padające światło na model Ziemi odzwierciedlało miejsca w których obecnie jest jasno.

Ktoś mógłby mnie nakierować na jakieś algorytmy? Dzięki.

1

http://suncalc.net/
kod jest w javascript na pierwszy rzut oka tutaj:
http://suncalc.net/scripts/suncalc.js

0

Przepisałem do C#, ale gdzieś się pomyliłem, bo nie działa. Słońce praktycznie stoi w miejscu przy zmianie czasu. Szczerze to wolałbym wzory z dokładnym opisem i objaśnieniem, bo nie szukam gotowca.

using System;

namespace Simulation
{
  public class SunCalc
  {
    const double J1970 = 2440588;
    const double J2000 = 2451545;
    const double Rad2Deg = 57.29578;
    const double M0 = 357.5291 * Rad2Deg;
    const double M1 = 0.98560028 * Rad2Deg;
    const double J0 = 0.0009;
    const double J1 = 0.0053;
    const double J2 = -0.0069;
    const double C1 = 1.9148 * Rad2Deg;
    const double C2 = 0.0200 * Rad2Deg;
    const double C3 = 0.0003 * Rad2Deg;
    const double P = 102.9372 * Rad2Deg;
    const double e = 23.45 * Rad2Deg;
    const double th0 = 280.1600 * Rad2Deg;
    const double th1 = 360.9856235 * Rad2Deg;
    const double h0 = -0.83 * Rad2Deg; //sunset angle
    const double d0 = 0.53 * Rad2Deg; //sun diameter
    const double h1 = -6 * Rad2Deg; //nautical twilight angle
    const double h2 = -12 * Rad2Deg; //astronomical twilight angle
    const double h3 = -18 * Rad2Deg; //darkness angle
    const int msInDay = 86400000;

    public double DateTimeToJulianDate(DateTime date)
    {
      return date.ToOADate() / msInDay - 0.5 + J1970;
    }

    public DateTime JulianDateToDateTime(double julianDate)
    {
      double unixTime = (julianDate - 2440587.5) * 86400;

      DateTime dtDateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
      dtDateTime = dtDateTime.AddSeconds(unixTime);

      return dtDateTime;
    }

    public double GetJulianCycle(double J, double lw)
    {
      return Math.Round(J - J2000 - J0 - lw / (2 * Math.PI));
    }

    public double GetApproxSolarTransit(double Ht, double lw, double n)
    {
      return J2000 + J0 + (Ht + lw) / (2 * Math.PI) + n;
    }

    public double GetSolarMeanAnomaly(double Js)
    {
      return M0 + M1 * (Js - J2000);
    }

    public double GetEquationOfCenter(double M)
    {
      return C1 * Math.Sin(M) + C2 * Math.Sin(2 * M) + C3 * Math.Sin(3 * M);
    }

    public double GetEclipticLongitude(double M, double C)
    {
      return M + P + C + Math.PI;
    }

    public double GetSolarTransit(double Js, double M, double Lsun)
    {
      return Js + (J1 * Math.Sin(M)) + (J2 * Math.Sin(2 * Lsun));
    }

    public double GetSunDeclination(double Lsun)
    {
      return Math.Asin(Math.Sin(Lsun) * Math.Sin(e));
    }

    public double GetRightAscension(double Lsun)
    {
      return Math.Atan2(Math.Sin(Lsun) * Math.Cos(e), Math.Cos(Lsun));
    }

    public double GetSiderealTime(double J, double lw)
    {
      return th0 + th1 * (J - J2000) - lw;
    }

    public double GetAzimuth(double th, double a, double phi, double d)
    {
      var H = th - a;
      return Math.Atan2(Math.Sin(H), Math.Cos(H) * Math.Sin(phi) -
          Math.Tan(d) * Math.Cos(phi));
    }

    public double GetAltitude(double th, double a, double phi, double d)
    {
      var H = th - a;
      return Math.Asin(Math.Sin(phi) * Math.Sin(d) +
          Math.Cos(phi) * Math.Cos(d) * Math.Cos(H));
    }

    public double GetHourAngle(double h, double phi, double d)
    {
      return Math.Acos((Math.Sin(h) - Math.Sin(phi) * Math.Sin(d)) /
          (Math.Cos(phi) * Math.Cos(d)));
    }

    public double GetSunsetJulianDate(double w0, double M, double Lsun, double lw, double n )
    {
      return GetSolarTransit(GetApproxSolarTransit(w0, lw, n), M, Lsun);
    }

    public double GetSunriseJulianDate(double Jtransit, double Jset )
    {
      return Jtransit - (Jset - Jtransit);
    }

    public (double Azimuth, double Altitude) GetSunPosition(double J, double lw, double phi )
    {
      var M = GetSolarMeanAnomaly(J);
      var C = GetEquationOfCenter(M);
      var Lsun = GetEclipticLongitude(M, C);
      var d = GetSunDeclination(Lsun);
      var a = GetRightAscension(Lsun);
      var th = GetSiderealTime(J, lw);

      return (GetAzimuth(th, a, phi, d), GetAltitude(th, a, phi, d));
    }

    public Info GetDayInfo(DateTime date, double lat, double lng, bool detailed)
    {
      var lw = -lng * Rad2Deg;
      var phi = lat * Rad2Deg;
      var J = DateTimeToJulianDate(date);

      var n = GetJulianCycle(J, lw);
      var Js = GetApproxSolarTransit(0, lw, n);
      var M = GetSolarMeanAnomaly(Js);
      var C = GetEquationOfCenter(M);
      var Lsun = GetEclipticLongitude(M, C);
      var d = GetSunDeclination(Lsun);
      var Jtransit = GetSolarTransit(Js, M, Lsun);
      var w0 = GetHourAngle(h0, phi, d);
      var w1 = GetHourAngle(h0 + d0, phi, d);
      var Jset = GetSunsetJulianDate(w0, M, Lsun, lw, n);
      var Jsetstart = GetSunsetJulianDate(w1, M, Lsun, lw, n);
      var Jrise = GetSunriseJulianDate(Jtransit, Jset);
      var Jriseend = GetSunriseJulianDate(Jtransit, Jsetstart);
      var w2 = GetHourAngle(h1, phi, d);
      var Jnau = GetSunsetJulianDate(w2, M, Lsun, lw, n);
      var Jciv2 = GetSunriseJulianDate(Jtransit, Jnau);

      Info info = new Info()
      {
        Dawn = JulianDateToDateTime(Jciv2),
        SunriseStart = JulianDateToDateTime(Jrise),
        SunriseEnd = JulianDateToDateTime(Jriseend),
        Transit = JulianDateToDateTime(Jtransit),
        SunsetStart = JulianDateToDateTime(Jsetstart),
        SunsetEnd = JulianDateToDateTime(Jset),
        Dusk = JulianDateToDateTime(Jnau)
      };

      if (detailed)
      {
        var w3 = GetHourAngle(h2, phi, d);
        var w4 = GetHourAngle(h3, phi, d);
        var Jastro = GetSunsetJulianDate(w3, M, Lsun, lw, n);
        var Jdark = GetSunsetJulianDate(w4, M, Lsun, lw, n);
        var Jnau2 = GetSunriseJulianDate(Jtransit, Jastro);
        var Jastro2 = GetSunriseJulianDate(Jtransit, Jdark);

        info.MorningTwilight = new MorningTwilight() {
          AstronomicalStart = JulianDateToDateTime(Jastro2),
          AstronomicalEnd = JulianDateToDateTime(Jnau2),
          NauticalStart = JulianDateToDateTime(Jnau2),
          NauticalEnd = JulianDateToDateTime(Jciv2),
          CivilStart = JulianDateToDateTime(Jciv2),
          CivilEnd = JulianDateToDateTime(Jrise)
        };

        info.NightTwilight = new NightTwilight() {
          CivilStart = JulianDateToDateTime(Jset),
          CivilEnd = JulianDateToDateTime(Jnau),
          NauticalStart = JulianDateToDateTime(Jnau),
          NauticalEnd = JulianDateToDateTime(Jastro),
          AstronomicalStart = JulianDateToDateTime(Jastro),
          AstronomicalEnd = JulianDateToDateTime(Jdark)
        };
      }

      return info;
    }

    public (double Azimuth, double Altitude) GetSunPosition(DateTime date, double lng, double lat)
    {
      return GetSunPosition(DateTimeToJulianDate(date), -lng * Rad2Deg, lat * Rad2Deg);
    }
  }

  public class Info
  {
    public DateTime Dawn { get; set; }
    public DateTime SunriseStart { get; set; }
    public DateTime SunriseEnd { get; set; }
    public DateTime Transit { get; set; }
    public DateTime SunsetStart { get; set; }
    public DateTime SunsetEnd { get; set; }
    public DateTime Dusk { get; set; }
    public MorningTwilight MorningTwilight { get; set; }
    public NightTwilight NightTwilight { get; set; }
  }

  public class MorningTwilight
  {
    public DateTime AstronomicalStart { get; set; }
    public DateTime AstronomicalEnd { get; set; }
    public DateTime NauticalStart { get; set; }
    public DateTime NauticalEnd { get; set; }
    public DateTime CivilStart { get; set; }
    public DateTime CivilEnd { get; set; }
  }

  public class NightTwilight
  {
    public DateTime CivilStart { get; set; }
    public DateTime CivilEnd { get; set; }
    public DateTime NauticalStart { get; set; }
    public DateTime NauticalEnd { get; set; }
    public DateTime AstronomicalStart { get; set; }
    public DateTime AstronomicalEnd { get; set; }
  }
}

0

Ok to działa https://gist.github.com/paulhayes/54a7aa2ee3cccad4d37bb65977eb19e2 Trzeba tylko podać odpowiednie kąty i obraca się wokół globu jak należy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1