Próbuje przetestować działanie algorytmu. Opis na stronie
A) https://stexplained.wordpress[...]/25/metoda-simplex-explained/
jest prawdopodobnie prawidłowy za wyjątkiem warunków stopu.
Powinny być trzy warunki stopu 1) znaleziono rozwiązanie 2) brak rozwiązań 3) funkcja rośnie do nieskończoności
Ze stron
http://www.phpsimplex.com/en/simplex_method_example.htm
https://smart--grid.net/cours[...]r-programming/simplex-method/
wynika że 1) zostaje osiągnięte gdy nie ma wartości ujemnych w rzędzie opisanym w A) jako Zj-Cj i rozwiązanie odczytuje się z kolumny X0. Czyli przykład z A) powinien iść dalej i niepotrzebnie został zatrzymany, bo warunek 3) nie został spełniony, mamy dodatnią wartość w kolumnie X4 wynoszącą 0,5 i nie ma znaczenia że w kolumnie jest zero. 3) byłoby spełnione gdyby w kolumnie nie byłoby żadnych dodatnich wartości. Czy to się zgadza co do tej pory napisałem? No i nie wiem gdzie sprawdzić warunek że nie ma rozwiązań.

Jeśli to możliwe, BARDZO prosiłbym o szybką odpowiedź, bo potrzebuje zaprogramować to zadanie w najbliższych dniach.