Funkcja Collatza- co jest nie tak?

0

Dzień dobry, potrzebuję Państwa pomocy z jednym zadaniem. Napisałem algorytm, przetestowałem wzdłuż i wszerz, za każdym razem uzyskując poprawną odpowiedź, jednak w systemie sprawdzającym nie zalicza mi żadnych testów. Zadanie polega na pobraniu od użytkownika x liczb z zakresu od 1 do maks. unsigned int. Na tych liczbach wykonywana jest funkcja Collatza, tj. dla liczby n f(n)=3*n + 1 gdy n jest nieparzyste i f(n)=n/2 gdy n jest parzyste. Mamy również dwa rodzaje komend- L i S. L wykonuje funkcje Collatza dla największej liczby z zestawu a S dla najmniejszej. Po wpisaniu zestawu liczb piszemy ilość wszystkich komend. Przed literą piszemy ile komend danego rodzaju ma się wykonać. Ponadto, jeżeli najmniejszą liczbą jest 1 to wybieramy drugą najmniejszą liczbę. Jeśli liczba przekroczy zakres unsigned int to oznaczamy ją. Po wykonaniu wszystkich komend wypisujemy wszystkie liczby z zestawu- jeżeli liczba została oznaczona to na jej miejsce wypisujemy literkę 'm'. Przykładowy input:

4
1 3 3 2000000001
2
2 L
1 S

Gdzie 1 linijka to ilość liczb w zestawie, druga to te liczby, trzecia to ilość wszystkich komend, dwie ostatnie to jakie to są komendy. Przykładowo 2 L oznacza dwa wykonania funkcji dla największej wartości.
Output:

1 10 10 m

Jako struktury do przechowywania liczb użyłem dwóch kopców- minimalnego i maksymalnego. Mój algorytm:

#include <iostream>
#include <climits>
using namespace std;

struct Node{
  long long int *data;
  int eq_index;
};


int GetLeftChild(int &parent){
  return 2*parent+1;
}

int GetRightChild(int &parent){
  return 2*parent +2;
}

int GetParent(int &child){
  if (child % 2 == 0)
    return (child /2 ) -1;
  else
    return child/2;
}

void DoNode(int index, long long int *data, Node* Max, Node *Min){
  Max[index].data=data;
  Min[index].data=data;
  Max[index].eq_index=index;
  Min[index].eq_index=index;
}

void RepUpMax(Node *MAX, Node *MIN, int in){
  int P=GetParent(in);

  if(P>=0 && (*MAX[P].data<*MAX[in].data || (*MAX[P].data==*MAX[in].data && MAX[P].data>MAX[in].data))){
    swap(MIN[MAX[P].eq_index].eq_index,MIN[MAX[in].eq_index].eq_index);
        swap(MAX[P].data,MAX[in].data);
        swap(MAX[P].eq_index,MAX[in].eq_index);
    RepUpMax(MAX,MIN,P);
  }
}

void RepUpMin(Node *MAX, Node *MIN, int in){
  int P=GetParent(in);
  if(*MIN[in].data!=1){
    if(P>=0 && (*MIN[P].data>*MIN[in].data || (*MIN[P].data==*MIN[in].data && MIN[P].data>MIN[in].data))){
      swap(MAX[MIN[P].eq_index].eq_index,MAX[MIN[in].eq_index].eq_index);
      swap(MIN[P].data,MIN[in].data);
      swap(MIN[P].eq_index,MIN[in].eq_index);
      RepUpMin(MAX,MIN,P);
    }
  }

}

Node* RepDownMax(Node *MAX, Node *MIN, int in, int size){
  int B=in;
  int L=GetLeftChild(in);
  int R=GetRightChild(in);
  if(L<size && (*MAX[B].data<*MAX[L].data || (*MAX[B].data==*MAX[L].data && MAX[B].data>MAX[L].data)))
    B=L;
  if(R<size && (*MAX[B].data<*MAX[R].data || (*MAX[B].data==*MAX[R].data && MAX[B].data>MAX[R].data)))
    B=R;
  if(B!=in){
    swap(MIN[MAX[B].eq_index].eq_index,MIN[MAX[in].eq_index].eq_index);
    swap(MAX[B].data,MAX[in].data);
    swap(MAX[B].eq_index,MAX[in].eq_index);
    return RepDownMax(MAX,MIN,B,size);
  }
  return MAX;
}

Node* RepDownMin(Node *MAX, Node *MIN, int in, int size){
  int S=in;
  int L=GetLeftChild(in);
  int R=GetRightChild(in);
  if(L<size && (*MIN[S].data>*MIN[L].data || (*MIN[S].data==*MIN[L].data && MIN[S].data>MIN[L].data)))
      S=L;
    if(R<size && (*MIN[S].data>*MIN[R].data || (*MIN[S].data==*MIN[R].data && MIN[S].data>MIN[R].data)))
      S=R;
    if(S!=in){
      swap(MAX[MIN[S].eq_index].eq_index,MAX[MIN[in].eq_index].eq_index);
      swap(MIN[S].data,MIN[in].data);
      swap(MIN[S].eq_index,MIN[in].eq_index);
      return RepDownMax(MAX,MIN,S,size);
    }

  return MIN;
}

void RemoveMax(Node*MAX, Node*MIN, int &size, int index){
  swap(MIN[MAX[index].eq_index].eq_index,MIN[MAX[size-1].eq_index].eq_index);
  swap(MAX[index],MAX[size-1]);
  RepDownMax(MAX,MIN,index,size-1);
  

}

void RemoveMin(Node*MAX,Node*MIN,int &size, int index){
  swap(MAX[MIN[index].eq_index].eq_index,MAX[MIN[size-1].eq_index].eq_index);
  swap(MIN[index],MIN[size-1]);
  RepDownMin(MAX,MIN,index,size-1);
}

void CollatzMin( Node *MAX, Node *MIN, int &size){
  if(*MIN[0].data%2==0){
    *MIN[0].data/=2;
    if(*MIN[0].data==1){
      RemoveMin(MAX,MIN,size,0);
      RemoveMax(MAX,MIN,size,MIN[size-1].eq_index);
      size--;
    }
    else
    RepDownMax(MAX,MIN,MIN[0].eq_index,size);
  }
  else{
    long long int tmp=3*(*MIN[0].data)+1;
    if(tmp>UINT_MAX){
      *MIN[0].data=0;
      RemoveMin(MAX,MIN,size,0);
      RemoveMax(MAX,MIN,size,MIN[size-1].eq_index);
      size--;
    }
    else {
      *MIN[0].data=tmp;
      RepUpMax(MAX,MIN,MIN[0].eq_index);
      RepDownMin(MAX,MIN,0,size);
    }
  }
}

void CollatzMax( Node *MAX, Node *MIN, int &size){
  if(*MAX[0].data%2!=0){
    long long int tmp=3*(*MAX[0].data)+1;
    if(tmp>UINT_MAX){
      *MAX[0].data=0;
      RemoveMax(MAX,MIN,size,0);
      RemoveMin(MAX,MIN,size,MAX[size-1].eq_index);
      size--;
    }
    else{
      *MAX[0].data=tmp;
      RepDownMin(MAX,MIN,MAX[0].eq_index,size);
    }
  }
  else{
    *MAX[0].data/=2;
    if(*MAX[0].data==1){
      RemoveMax(MAX,MIN,size,0);
      RemoveMin(MAX,MIN,size,MAX[size-1].eq_index);
      size--;
    }

    else
    {
      RepUpMin(MAX,MIN,MAX[0].eq_index);
      RepDownMax(MAX,MIN,0,size);
    }  }

}

int main() {
  int ile,con=0,kom;
  long long int tmp;
  cin>>ile;

  long long int *tablica=new long long int [ile];
  Node *MaxHeap=new Node [ile];
  Node *MinHeap=new Node [ile];
  for(int i=0; i<ile; i++){
    cin>>tmp;
    if(tmp>UINT_MAX)
    tablica[i]=0;
    else if(tmp==1)
      tablica[i]=1;
    else if(tmp!=1){
      tablica[i]=tmp;
      DoNode(con,tablica+i,MaxHeap,MinHeap);
      RepUpMax(MaxHeap,MinHeap,con);
      RepUpMin(MaxHeap,MinHeap,con);
      con++;
    }

  }


  cin>>kom;
  int ikom;
  char wg;
  for(int i=0; i<kom; i++){
    cin>>ikom>>wg;
    for(int j=0; j<ikom; j++){
      if(wg=='s')
        CollatzMin(MaxHeap,MinHeap,con);
      else
        CollatzMax(MaxHeap,MinHeap,con);
    }
  }

  
  for(int i=0; i<ile; i++){
    if(tablica[i]==0) cout<<"m ";
    else
    cout<<tablica[i]<<' ';
  }
  cout<<endl;
  return 0;
}


W strukturze przechowuję wskaźnik dla element w tablicy oraz indeks tego samego elementu w drugim kopcu. Mogą Państwo mi powiedzieć, co tutaj może być źle? Pozdrawiam serdecznie.

0

Dla twojego przykładowego inputut ideone daje inną odpowiedź -> https://ideone.com/VwHTsL
Poza tym masz na końcu spacje, która pewnie też nie jest przewidziana w formacie wyjścia i pewnie też system odrzuci taką odpowiedź. Pamiętaj że musisz mieć identyczny format! Każda spacja, nowa linia itd spowoduje odrzucenie rozwiązania.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1