Piszę program, który ma mieć backend GUI wykorzystujący bubliotekę SDL2. Problem jest taki, że wykorzystuję także bibliotekę xkbcommon. Jak przekonwertować kod klawisza biblioteki SDL2 do kodu klaiwsza biblioteki xkb?

Tak inicjalizuję bibliotekę xk:

    struct xkb_context *xkbContext;
    struct xkb_rule_names xkbRuleNames;
    struct xkb_keymap *keymap = 0;
    memset(&xkbRuleNames, 0, sizeof(xkbRuleNames));
    xkbRuleNames.model = "pc-102";
    xkbRuleNames.layout = "pl";
    xkbRuleNames.variant = 0;
     xkbContext = xkb_context_new(0);
     if (!xkbContext) {
      return;
     }
   keymap = xkb_keymap_new_from_names(xkbContext, &xkbRuleNames, 0);

Kod w języku C.