Algorytm Djikstry

0

Witam, mam problem z algorytmem Djikstry w Matlabie.

user image

Mam problem z dodaniem 1. ścieżki w grafie (zaznaczonej na czerwono) w Matlabie. Byłby ktoś w stanie pomóc?

Pozdrawiam.

To jest kod na graf bez tej czerwonej ścieżki.

clear 
clc
 W=[0 15 inf inf 9 inf,
 inf 0 35 3 inf inf,
 inf 16 0 6 inf 21,
 inf inf inf 0 2 7,
 inf 4 inf 2 0 inf,
 inf inf 5 inf inf 0];
s=6;
t=1;
dist=[];
final=[];
pred=[];
n=size(W,1);
for v = 1: n
  dist(v)=inf;
  final(v)=false;
  pred(v)=-1;
end
dist(s)=0;
final(s)=true;
path=true;
recent=s;
while final(t)==false;
  for v=1:n
    if (W(recent,v)<inf) && (~final(v))
      newlabel=dist(recent)+W(recent,v);
      if newlabel< dist(v)
        dist(v)=newlabel;
        pred(v)=recent;
      end
    end
  end
  temp=inf;
  for u=1:n
    if (~final(u) && dist(u) <temp)
      y=u;
      temp=dist(u);
    end
  end
  if temp <inf
    final(y)=true;
    recent=y;
  else
    path=false;
    final(t)=true;
  end
end

if (path)
  odleglosc=dist(t);
  poprzednik=t;
  h=2;
  g(1)=poprzednik;
  while (true)
    g(h)=pred(poprzednik);
    if (pred(poprzednik)==s)
      break;
    end
    d=poprzednik;
    poprzednik=pred(d);
    h=h+1;
  end
  droga=g(end:-1:1);
  droga
  odleglosc
else 
  'Nie znaleziono drogi'
end
0

Musisz jedno z tych inf w tablicy W zamienić na tą twoją 1. Nie wiem które bo na obrazku nie ma numerów wierzchołków ani wag więc nie można się zorientować co jest co.
BTW ten kod to masakra...

0

Witam wszystkich forumowiczów.

Byłby w stanie ktoś wytłumaczyć w jaki sposób wyznaczyć złożoność obliczeniową dla tego algorytmu?

Dziękuję za każdą pomoc.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0