https://en.wikipedia.org/wiki[...]ind_RSA_signatures.5B2.5D:235

zastanawia mnie ostatnie równanie (pod "This works because RSA keys satisfy the equation..."). Otóż opiera się ono o to, że e = d^(-1), jednak jest to prawda w ciele Z(euler_func(n)). Natomiast tutaj mamy arytmetyke modularną względem n, zatem nieprawda, że e = d^(-1). No tak? Czy nie?

https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem)#Key_generation (pp. 5)
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_totient_function