Witam,

Mam problem z wyświetlaniem wyników działania mojego programu. Jak mniemam tkwi on w przekazywaniu tablicy drzew do funkcji, która tworzy mi z nich listę jednokierunkową. Totalnie nie wiem co jest nie tak. Program przy wyświetlaniu wyników po kompresji "gubi" wskaźnik na pierwszą literę która występuje w danych.

Dane do mojego programu:
6
a 16
b 5
c 12
d 17
e 10
f 25

Dane1:
5
A 0.39
B 0.21
C 0.19
D 0.12
E 0.09

Kod:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#include <string>

using namespace std;

struct wezel //implementacja wezla
{
  char litera; //literka
  double czest; // a tu czestotliwosc wystepowania
  wezel *rodzic; //wskaznik na rodzica
  wezel *l_dziecko; //wskaznik na lewe dziecko
  wezel *p_dziecko; //wskaznik na prawe dziecko
};

struct element //struktura listy
{
  wezel* drzewo;
  element *nastepny;
};


wezel *dane(fstream &we, int n); //funkcja z danymi
element **robliste(wezel *dane, int n); //funckja tworzy liste z wskaznikami na dane
void dodaj(element** lista, wezel *dane); //dodaje element do listy
void usun(element** lista); // usuwa element z listy
void sortuj(element** lista); // sortuje akutalna liste
void wyswietl(element** lista); // do wyswietlania listy
void wypisz(wezel* drzewo, string kod); //funkcja do wypisywania danych
void Huffman(element** lista, int n); //a;gorytm glowny

int main()
{
  int n,m;
  fstream we;

  //pierwszy zestaw
  we.open("dane.txt", ios::in); //otwieram plik z danymi
  we >> n; //liczba literek
  wezel *zbior1 = dane(we, n); // to sa moje dane do pierwszego przypadku, wrzucam do tablicy!
  /*for(int i=0;i<n;i++)
    cout<<zbior1[i].litera<<": "<<zbior1[i].czest<<endl;*/
  element** lista1 = robliste(zbior1,n); //przypisuje utworzona liste do zmiennej "lista"
  wyswietl(lista1);
  we.close();

  cout<<endl;
  getch();

  //drugi zestaw
  we.open("dane1.txt", ios::in);
  we >> m;
  wezel *zbior2 = dane(we, m); // to sa moje dane do przypadku drugiego, tez w tablicy
  element** lista2 = robliste(zbior2,m); //przypisuje utworzona liste do zmiennej "lista"
  wyswietl(lista2);
  we.close();

  getch();

  cout<<endl<<"SORTUJE..."<<endl;
  sortuj(lista1);
  sortuj(lista2);
  cout<<"POSORTOWALEM"<<endl;
  getch();
  cout<<endl;
  wyswietl(lista1);
  cout<<endl;
  wyswietl(lista2);
  cout<<endl;

  getch();

  //Wywoluje algorytm dla zestawow danych
  cout<<"Przyklad pierwszy:"<<endl;
  Huffman(lista1, n); //pierwszy
  cout<<endl<<"Przyklad drugi:"<<endl;
  Huffman(lista2, m); //drugi
  getch();
  return 0;
}

/****************FUNKCJE***************/

wezel *dane(fstream &we, int n)
{
  wezel *tab = new wezel[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    we >> tab[i].litera >> tab[i].czest;
    tab[i].l_dziecko = NULL;
    tab[i].p_dziecko = NULL;
    tab[i].rodzic = NULL;
  }
  return tab;
}

element **robliste(wezel *tab, int n)
{
  element ** lista;
  *lista=NULL;
  for(int i=0;i<n;i++)
    dodaj(lista,&tab[i]);
  return lista;
}

void dodaj(element** lista, wezel *dane)
{
  element* temp;
  temp = new element;
  temp->drzewo = dane;
  temp->nastepny = *lista;
  *lista = temp;
}

void usun(element** lista)
{
  element* temp;
  temp = *lista;
  *lista = temp->nastepny;
  delete temp;
}


void sortuj(element** lista)
{
  	element* n = 0;
	while(*lista)
	{
		element *najwiekszy = *lista, *nowy = 0;
		for(element *p = *lista, *i = (*lista)->nastepny; i; p = i, i = i->nastepny)
			if(i->drzewo->czest >= najwiekszy->drzewo->czest)
				najwiekszy = i, nowy = p;
		if(nowy)
			nowy->nastepny = najwiekszy->nastepny;
		else
			*lista = najwiekszy->nastepny;
		najwiekszy->nastepny = n;
		n = najwiekszy;
	}
	*lista = n;
}

void wyswietl(element** lista)
{
  element* temp=(*lista);
  while(temp)
  {
    cout<<temp->drzewo->czest<<" ";
    temp=temp->nastepny;
  }
}

void wypisz(wezel* drzewo, string kod)
{
  if(drzewo->l_dziecko==NULL) //bo wypisuje tylko liscie
    cout<<drzewo->litera<<": "<<kod<<endl;
  else
  {
    wypisz(drzewo->l_dziecko,kod+"0");
    wypisz(drzewo->p_dziecko,kod+"1");
  }
}

void Huffman(element **lista, int n)
{
  for(int i=n;i>1;i--)
  {
    //cout<<"****PIERWSZY*****"<<endl<<endl;
    sortuj(lista);
    //cout<<"*****OSTATNI*******"<<endl<<endl;
    wezel* x = (*lista)->drzewo;
    wezel* y = (*lista)->nastepny->drzewo;
    wezel *nowy;
    nowy = new wezel;
    //cout<<"***TU_JESTEM****"<<endl;
    nowy->czest= x->czest + y->czest;
    nowy->l_dziecko = x;
    nowy->p_dziecko = y;
    nowy->rodzic = NULL;
    x->rodzic = nowy;
    y->rodzic = nowy;
    usun(lista);
    usun(lista);
    dodaj(lista,nowy);
  }
  wypisz((*lista)->drzewo,"");
}