Błędny out w B-Tree

0

Cześć. Mam program, który na wyjście wypisuje B-drzewo rzędu 3 w postaci preorder. Jednak patrząc na output i porównując z wizualizacją okazuję się, że program daje zły wynik, mianowicie korzeń niespełnia warunku 2M (gdzie M jest rzędem drzewa). Nie wiem czy błąd nie tkwi w tej linijce if (root.key[0] == 2 * rank-1), ale sugerowałem się algorytmami znalezionymi w internecie. Jednak kiedy zmienię te linijke na if (root.key[0] == 2 * rank) program wyrzuca przekroczenie tablicy. Mógłby ktoś wskazać błąd?
Oto mój kod:

 import java.io.*;
import java.util.*;

class Page { //strona

  int rank;   // rzad drzewa
  int[] key;   // klucze, key[0] - aktualna ilosc kluczy
  Page[] kid;  // dzieci
  boolean leaf; // TRUE - lisc, FALSE - wezel wewnetrzny

  Page (int rank) {
    this.rank = 3;
  }

  Page (int rank, int n, boolean isLeaf) {
    this.rank = 3;
    key = new int[2 * rank];
    kid = new Page[2 * rank];
    key[0] = n;
    leaf = isLeaf;
  }
}

class BTree {

  int rank;         // rzad drzewa
  Page root;         // korzen drzewa
  String searchPath;     // przechowuje strony przebyte do wyszukiwanego elementu
  File BTreeData;      // dane i testy
  Scanner fileScanner;
  FileWriter outFileWriter;

  BTree (String testFilePath, String outFilePath) throws Exception {
    BTreeData = new File (testFilePath);
    fileScanner = new Scanner (BTreeData);
    outFileWriter = new FileWriter (outFilePath);
    rank = 3;
    root = new Page (rank, 0, true);
    searchPath = "";
  }

  void print () throws Exception {

    Queue<Page> pageQueue = new LinkedList ();   // kolejka na kolejne strony
    pageQueue.add (root);             // pierwszy element
    Page x;                    // element biezacy
    int i;                     // iterator strony
    while (!pageQueue.isEmpty ()) {        // dopoki kolejka nie bedzie pusta
      x = pageQueue.poll ();           // pobieramy pierwszy element
      for (i = 1; i < x.key[0]; i++) {
        System.out.print (x.key[i] + ",");   // wypisanie elementu
        outFileWriter.write (x.key[i] + ","); // zapisanie elementu na pliku
        if (x.kid[i - 1] != null)       // jezeli dziecko istnieje
          pageQueue.add (x.kid[i - 1]);   // to je dodajemy do kolejki
      }
      if (x.key[0] != 0) {            // jezeli powinnismy wypisac ostatni element
        System.out.print (x.key[x.key[0]]+" "); //poziom drzewa
        outFileWriter.write(x.key[x.key[0]] + "");
      }
      if (x.kid[i - 1] != null)         // jezeli przedostatnie dziecko istnieje
        pageQueue.add (x.kid[i - 1]);     // to je dodajemy do kolejki
      if (x.kid[x.key[0]] != null)        // jezeli ostatnie dziecko istnieje
        pageQueue.add (x.kid[x.key[0]]);    // to je dodajemy do kolejki
      if (!pageQueue.isEmpty ()) {        // jezeli sa jeszcze strony
        System.out.print (" ");        // to stawiamy odstep
        outFileWriter.write (" ");       // to stawiamy odstep
      }
    }
    System.out.println ();
    outFileWriter.write("\r\n");
  }

  // inny format niz print, tylko na wyjscie
  void print2 () {
    Queue<Page> pageQueue = new LinkedList ();   // kolejka na kolejne strony
    pageQueue.add (root);             // pierwszy element
    pageQueue.add (new Page (0));         // element oznaczajacy nowa rzad (nowa linie)
    Page x;                    // element biezacy
    while (!pageQueue.isEmpty ()) {        // dopoki kolejka nie bedzie pusta
      x = pageQueue.poll ();           // pobieramy pierwszy element
      if (x.rank == 0) {             // jezeli ma byc nowa linia
        if (!pageQueue.isEmpty ())       // jezeli sa jeszcze elementy
          pageQueue.add (new Page (0));   // oznaczamy nowa linie
        System.out.println ();         // wypisujemy biezaca
      }
      else {                   // wypisujemy strone
        System.out.print ("< ");
        for (int i = 1; i <= x.key[0]; i++) {
          System.out.print (x.key[i] + " ");
          if (x.kid[i - 1] != null)     // jezeli dziecko istnieje
            pageQueue.add (x.kid[i - 1]); // to je dodajemy do kolejki
        }
        System.out.print ("> ");
        if (x.kid[x.key[0]] != null)      // jezeli ostatnie dziecko istnieje
          pageQueue.add (x.kid[x.key[0]]);  // to je dodajemy do kolejki
      }
    }
  }

  void search (int x) {  // x - wyszukiwana wartosc
    search2 (x, root); // zaczynamy szukanie od korzenia
  }

  void search2 (int x, Page p) {            // x - szukana wartosc, p - aktuanie przeszukiwana strona
    searchPath += "< ";               // poczatek nowej strony
    for (int i = 1; i <= p.key[0]; i++) {
      searchPath += p.key[i] + " ";        // elementy nowej strony
    }
    searchPath += "> ";               // koniec strony
    int i = 1;
    while (i <= p.key[0] && x > p.key[i]) {     // szukanie mniejszego lub rownego elementu
      ++i;
    }
    if (i <= p.key[0] && x == p.key[i]) {      // jezeli znalezlismy element
      System.out.println (searchPath + p.key[i]); // wypisujemy droge i element
      searchPath = "";               // reset drogi
      return;
    }
    if (p.leaf) {                  // jezeli nie ma juz wiecej stron
      System.out.println ("Element nie zostal znaleziony");
      searchPath = "";
    }
    else                       // jezeli sa jeszcze strony
      search2 (x, p.kid[i - 1]);          // przechodzimy do kolejnej
  }

  void splitChild (Page parent, int i, Page child) {     // i - pozycja na ktora wstawimy element z dziecka do rodzica
    Page newChild = new Page (rank, rank - 1, child.leaf); // nowa strona w drzewie
    for (int j = 1; j <= rank - 1; j++) {
      newChild.key[j] = child.key[j + rank];       // kopiowanie drugiej polowy elementow
    }
    if (!child.leaf)
      for (int j = 1; j <= rank; j++) {
        newChild.kid[j - 1] = child.kid[j + rank - 1]; // kopiowanie drugiej polowy dzieci
      }
    child.key[0] = rank - 1;                // zmniejszenie ilosci elementow
    for (int j = parent.key[0]; j >= i; j--) {
      parent.kid[j + 1] = parent.kid[j];         // przesuniecie dzieci rodzica, miejsce dla nowego elementu
    }
    parent.kid[i] = newChild;                // nowe dziecko rodzica
    for (int j = parent.key[0]; j >= i; j--) {
      parent.key[j + 1] = parent.key[j];         // przesuniecie wartosci, miejsce dla nowego elementu
    }
    parent.key[i] = child.key[rank];            // nwstawienie nowego elementu
    ++parent.key[0];                    // zwiekszenie ilosci o nowy element
  }

  boolean insertNonfull (Page insertPage, int x) {        // x - wstawiana wartosc, insertPage - niepelna strona
    int i = insertPage.key[0];
    while (i >= 1 && x < insertPage.key[i]) {          // szukanie potencjalnego miejsca badz elementu
      --i;
    }
    if (i != 0 && x == insertPage.key[i]) {           // jezeli element jest juz w drzewie
      System.out.println ("Element (" + x + ") znajduje sie juz w drzewie.");
      return false;
    }
    if (insertPage.leaf) {                   // jezeli lisc to wstawiamy
      for (int j = insertPage.key[0]; j > i; j--) {
        insertPage.key[j+1] = insertPage.key[j];     // przesuniecie elementow
      }
      insertPage.key[i + 1] = x;               // wstawienie nowego elementu
      ++insertPage.key[0];
      return true;// zwiekszenie ilosci elementow
    }
    else {
      ++i;
      if (insertPage.kid[i - 1].key[0] == 2 * rank-1) {   // jezeli potomek jest zapelniony
        splitChild (insertPage, i, insertPage.kid[i - 1]); // dzielimy go z pomoca rodzica
        if (x > insertPage.key[i])             // jezeli nowy element z potomka byl mniejszy
          ++i;                      // przesuwamy pozycje
      }
      return insertNonfull (insertPage.kid[i - 1], x);    // probujemy wstawic do potomka
    }
  }

  boolean insert (int x) {              // x - wstawiana wartosc
    if (root.key[0] == 2 * rank-1) {       // jezeli korzen jest pelny
      Page newRoot = new Page (rank, 0, false); // tworzymy nowa strone
      newRoot.kid[0] = root;           // aktualny korzen jest jej potomkiem
      root = newRoot;              // nowa stronazostaje korzeniem
      splitChild (root, 1, newRoot.kid[0]);   // dzielimy elementy starego korzenia
      return insertNonfull (newRoot, x);     // probujemy wstawic do juz niepelnego korzenia
    }
    else                      // w korzeniu sa jeszcze miejsca
      return insertNonfull (root, x);      // probujemy wstawic do niepelnego korzenia
  }

  // Usuwanie elementu i jego prawego dziecka
  void deleteRight (Page pageToChange, int i) {      // i - indeks usuwanego elementu
    int j;
    for (j = i; j < pageToChange.key[0]; j++) {
      pageToChange.key[j] = pageToChange.key[j + 1]; // przesuniecie wartosci o jeden w lewo od konca
      pageToChange.kid[j] = pageToChange.kid[j + 1]; // przesuniecie dzieci o jeden w lewo od konca
    }
    --pageToChange.key[0];               // zmniejszenie ilosci elementow
  }

  // Usuwanie elementu i jego lewego dziecka
  void deleteLeft (Page pageToChange, int i) {    // i - indeks elementu do usuniecia
    pageToChange.kid[i - 1] = pageToChange.kid[i]; // usuwamy lewe dziecko nadpisujac je prawym
    deleteRight (pageToChange, i);         // reszta operacji pokrywa sie z funkcja deleteRight
  }

  int searchMax (Page actualPage) { // wyszukiwanie maksymalnego elementu w poddrzewie o korzeniu actualPage
    if (actualPage.leaf)
      return actualPage.key[actualPage.key[0]];       // ostatni a zarazem najwiekszy element
    else
      return searchMax (actualPage.kid[actualPage.key[0]]); // przejscie pietro nizej do wiekszych elementow
  }

  int searchMin (Page actualPage) { // wyszukiwanie minimalnego elementu w poddrzewie o korzeniu actualPage
    if (actualPage.leaf)
      return actualPage.key[1];       // ostatni a zarazem najmniejszy element
    else
      return searchMin (actualPage.kid[0]); // przejscie pietro nizej do mniejszych elementow
  }

  // Wstawia strone prawa do lewej z wartoscia srodkowa - x
  void mergeRightToLeft (Page leftPage, int x, Page rightPage) {
    int i;
    ++leftPage.key[0];                 // nowy element w stronie
    int leftSize = leftPage.key[0];
    leftPage.key[leftSize] = x;             // wstawienie nowego elementu x
    leftPage.kid[leftSize] = rightPage.kid[0];     // przepisanie pierwszego dziecka
    for (i = 1; i <= rightPage.key[0]; i++) {
      leftPage.key[i + leftSize] = rightPage.key[i]; // przepisanie wszystkich wartosci
      leftPage.kid[i + leftSize] = rightPage.kid[i]; // przepisanie pozostalych dzieci
    }
    leftPage.key[0] += rightPage.key[0];        // zwiekszenie ilosci elementow
  }

  // Wstawiamy nowa wartosc i nowe dziecko na poczatek strony
  void insertFront (Page insertPage, Page newKid, int x) {
    int i;
    for (i = insertPage.key[0]; i >= 1; i--) {   // tworzenie miejsca na poczatku
      insertPage.key[i + 1] = insertPage.key[i]; // przesuniecie wartosci w prawo
      insertPage.kid[i + 1] = insertPage.kid[i]; // przesuniecie dzieci w prawo
    }
    insertPage.kid[i + 1] = insertPage.kid[i];   // przesuniecie ostatniego dziecka
    insertPage.key[1] = x;             // nowa wartosc
    insertPage.kid[0] = newKid;           // nowe dziecko
    ++insertPage.key[0];              // zwiekszenie ilosci elementow
  }

  // Wstawiamy nowa wartosc i nowe dziecko na koniec strony
  void insertRear (Page insertPage, Page newKid, int x) {
    ++insertPage.key[0];             // zwiekszamy ilsoc elementow
    insertPage.key[insertPage.key[0]] = x;    // wartosc na odpowiednie (ostatnie) miejsce
    insertPage.kid[insertPage.key[0]] = newKid; // dziecko na odpowiednie (ostatnie) miejsce
  }

  boolean delete (int x) {
    return delete2 (root, x); // zaczynamy usuwanie od korzenia
  }

  boolean delete2 (Page actualPage, int x) { // x - usuwana wartosc
    int i = 1;
    while (i <= actualPage.key[0] && x > actualPage.key[i]) { // iteracja po stronie, szukanie wartosci
      ++i;
    }
    if (i <= actualPage.key[0] && x == actualPage.key[i])   // jezeli element jest na stronie
      if (actualPage.leaf) {                 // ktora jest lisciem
        deleteRight (actualPage, i);            // usuwamy element
        return true;                    // koniec algorytmu
      }
      else {                         // wezel wewnetrzny
        Page leftChild = actualPage.kid[i - 1];      // lewe dziecko usuwanego pola
        Page rightChild = actualPage.kid[i];        // prawe dziecko usuwanego pola
        if (leftChild.key[0] >= rank) {          // mozemy usuwac w lewym dziecku
          int max = searchMax (leftChild);        // maksymalny element lewego poddrzewa
          actualPage.key[i] = max;            // podstawienie nowej wartosci
          return delete2 (leftChild, max);        // usuniecie tej wartosci z poddrzewa
        }
        else if (rightChild.key[0] >= rank) {       // mozemy usuwac w prawym dziecku
          int min = searchMin (rightChild);       // minimalny element prawego poddrzewa
          actualPage.key[i] = min;            // podstawienie nowej wartosci
          return delete2 (rightChild, min);       // usuniecie tej wartosci z poddrzewa
        }
        else {                       // za mala ilosc elementow w obu potomkach
          mergeRightToLeft (leftChild, x, rightChild);  // laczymy obu potomkow z usuwana wartoscia
          deleteRight (actualPage, i);          // usuwamy wartosc i prawego potomka ktory jest juz w lewym
          return delete2 (leftChild, x);         // usuwamy wartosc z poddrzewa
        }
      }
    else {                         // element nie znajduje sie na stronie
      if (actualPage.leaf)                // jezeli koniec drzewa
        return false; // konczymy z niepowodzeniem
      --i;                        // indeks potomka w ktorym moze znajdowac sie usuwany element
      Page ourPage = actualPage.kid[i];         // podejrzana o zawieranie elementu strona
      Page leftNeighbor = new Page (rank);        // lewy sasiad (jezeli bedzie istnial)
      Page rightNeighbor = new Page (rank);       // prawy sasiad (jezeli bedzie istnial)
      if (i > 0)                     // lewy sasiad istnieje
        leftNeighbor = actualPage.kid[i - 1];
      if (i < actualPage.key[0])             // prawy sasiad istnieje
        rightNeighbor = actualPage.kid[i + 1];
      if (ourPage.key[0] == rank - 1)                    // jezeli za malo elementow na stronie
        if (i > 0 && leftNeighbor.key[0] >= rank) {            // jezeli lewy sasiad ma odp. duzo elem.
          // przesuwamy odpowiednie elementy i dziecko
          insertFront (ourPage, leftNeighbor.kid[leftNeighbor.key[0]], actualPage.key[i]);
          actualPage.key[i] = leftNeighbor.key[leftNeighbor.key[0]];
          --leftNeighbor.key[0];
          return delete2 (ourPage, x);                  // kontynuujemy usuwanie elementu x
        }
        else if (i < actualPage.key[0] && rightNeighbor.key[0] >= rank) { // jezeli prway sasiad ma odp. duzo elem.
          // przesuwamy odpowiednie elementy i dziecko
          insertRear (ourPage, rightNeighbor.kid[0], actualPage.key[i + 1]);
          actualPage.key[i + 1] = rightNeighbor.key[1];
          deleteLeft (rightNeighbor, 1);
          return delete2 (ourPage, x);                  // kontynuujemy usuwanie elementu x
        }
        else if (i > 0) {                         // istnieje lewy sasiad
          mergeRightToLeft (leftNeighbor, actualPage.key[i], ourPage);  // scalamy nasza strone do lewego sasiada 
          deleteRight (actualPage, i);                  // usuwamy nasza strone
          if (actualPage.key[0] == 0)                  // jezeli korzen jest pusty
            root = actualPage.kid[0];                 // przesuwamy korzen nizej
          return delete2 (leftNeighbor, x);               // kontynuujemy usuwanie x
        }
        else {                                 // istnieje prawy sasiad
          mergeRightToLeft (ourPage, actualPage.key[i + 1], rightNeighbor); // scalamy go do naszej strony
          deleteRight (actualPage, i + 1);                  // usuwamy prawego sasiada
          if (actualPage.key[0] == 0)                    // jezeli korzen jest pusty
            root = actualPage.kid[0];                   // przesuwamy korzen nizej
          return delete2 (ourPage, x);                    // kontynuujemy usuwanie x
        }
      else                                    // mozemy usuwac z naszej strony
        return delete2 (ourPage, x);                      // kontynuujemy usuwanie x
    }
  }

  void runTests () throws Exception {
    String order; // znak funkcji do wykonania
    int argument; // argument wykonywanej funkcji

    while (fileScanner.hasNext ()) {
      order = fileScanner.next ();
      argument = fileScanner.nextInt ();
      switch (order) {
        case "s":
          search (argument);
          break;
        case "i":
          insert (argument);
          print ();
          break;
        case "d":
          delete (argument);
          print ();
          break;
      }
    }
    outFileWriter.close ();
  }
}

public class Main {

  public static Scanner fileScanner;

  public static void main (String[] args) throws Exception {

    System.out.println ("Rząd drzewa = 3");
    BTree data1 = new BTree ("Dane/input3.txt", "Wyniki/out1.txt");
    data1.runTests ();
  }
}
1

Serio łudzisz się że ktoś będzie poświecał czas na analizę tego? o_O Odpal debuger i klikaj, innej rady nie ma.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0