Algorytm magicznych piątek

0

Witam
Poszukuję algorytmu tzw magicznych piątek. Jest to algorytm wyszukiwania k tego pod względem wielkości elementu w ciągu nieuporządkowanym. Jest to algorytm oparty na algorytmie Hoare'a rozwiązującym ten sam problem (jednak z gorszą szybkością).
Prosiłbym o jakąkolwiek przystępną formę zapisu tego algorytmu.
Pozdrawiam

0

moglby to ktos przetlumaczyc na c++ i najlepiej nie w pseudokodzie? gogluje i jakos nie moge tego <ort>znaleŹĆ</ort> ;/ ...

0
var
 a: array[1..5000000] of longint;
procedure sortuj(l, s: longint);
 var
  i, j, x: longint;
 begin
  for i := 1 to s - 1 do
  begin
   j := l + i;
   x := a[j];
   while (j > l) and (x < a[j - 1]) do
   begin
    a[j] := a[j - 1];
    dec(j);
   end;
   a[j] := x;
  end;
 end;
function medianofmedians(l, r: longint): longint;
 var
  i, p, x, m: longint;
 begin
  while l < r do
  begin
   i := l;
   p := l + 4;
   while p <= r do
   begin
    sortuj(p - 4, 5);
    x := a[i];
    a[i] := a[p - 2];
    a[p - 2] := x;
    inc(i);
    inc(p, 5);
   end;
   if p < r + 5 then
   begin
    if (r - l + 1) mod 5 > 1 then
     sortuj(p - 4, (r - l + 1) mod 5);
    x := a[i];
    a[i] := a[p - 4 + ((r - l) mod 5) div 2];
    a[p - 4 + ((r - l) mod 5) div 2] := x;
    inc(i);
   end;
   r := i - 1;
  end;
  medianofmedians := a[l];
 end;
var
 i, k, w, z, gl, gr, ll, lr, p, x, e, b: longint;
 f: boolean;
begin
 read(z);
 while z > 0 do
 begin
  read(w, k);
  for i := 1 to w do
   read(a[i]);
  f := false;
  gl := 1;
  gr := w;
  repeat
   ll := gl;
   lr := gr;
   x := medianofmedians(ll, lr);
   i := ll;
   p := 0;
   while i <= lr do
   begin
    b := a[i] - x;
    if b < 0 then
    begin
     a[ll] := a[i];
     inc(ll);
     inc(i);
    end
    else if b > 0 then
    begin
     e := a[i];
     a[i] := a[lr];
     a[lr] := e;
     dec(lr);
    end
    else
    begin
     inc(p);
     inc(i);
    end;
   end;
   f := (k >= ll) and (k <= lr);
   inc(ll, p);
   dec(lr, p);
   if ll > k then
    gr := lr
   else
    gl := ll;
  until f;
  writeln(x);
  dec(z);
 end;
end.

http://asd1.tcs.uj.edu.pl/docs/N.pdf

tyle, że to jest lomuto

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0