Umieszczanie animacji na stronie

lukasz1235

Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać taki kod:
<object type="application/x-shockwave-flash" data="animacja.swf" width="10" height="10">

<param name="movie" value="animacja.swf" /> </object> ```

1 komentarz

Przydałoby się opisać jeszcze pozostałe <paramy>