DirectPlayback

hck
Strona w budowie
Ktoś pracuje nad tą stroną, jej zawartość może się wkrótce zmienić. Prosimy o cierpliwość!

1 Wstęp
2 Audio
     2.1 Przykładowy program

Wstęp

Direct Audio Video Playback to banalny w użyciu moduł DirectX Managed, służący do odtwarzania, jak sama nazwa wskazuje, dźwięków i filmów.

Audio

Odtworzyć dźwięk możemy za pomocą dosłownie paru linijek kodu.
Na początku musimy dodać referencję: Microsoft.DirectX i Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.
Następnie zadeklarować zmienną klasy Audio.

 
...
 
using Microsoft.DirectX;
using Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback;
 
...
 
Audio aud = new Audio(ŚCIEŻKA_DO_PLIKU);
 
...

Konstruktor klasy Audio pobiera jeden argument, string, którym jest ścieżka do pliku, która ma zostać odtworzony.

Teraz możemy używać funkcji Play(), Pause() i Stop() gdzie chcemy.

Przy używaniu tej klasy może przydać się metoda SeekCurrentPosition- ustawia pozycję odtwarzania, którą zwraca nam własność CurrentPosition.

Przykładowy program

using System;
using Microsoft.DirectX;
using Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback;
 
public class AVPlayback
{
    public static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Podaj ścieżkę do pliku.");
        string file = Console.ReadLine();
        Audio aud = new Audio(file);
        aud.Play();
        Console.Write("Odtwarzanie pliku");
        Console.Read();
    }
}

0 komentarzy