DirectX

Szczawik

Microsoft DirectX to zestaw bibliotek, implementujących określone interfejsy, do obsługi szeroko pojętej obsługi multimediów w systemach Microsoft Windows oraz w ramach konsoli Microsoft XBox. Jest narzędziem przeznaczonym zarówno dla producentów gier, jak i twórców innego oprogramowania, wykorzystującego zaawansowane techniki graficzne, dźwiękowe czy obsługę połączeń sieciowych lub urządzeń wejściowych.

Pakiety

Występuje w postaci pakietów:
#Redistributable Package (End-User Runtimes) - biblioteki wymagane do uruchamiania aplikacji,
#Software Development Kit - biblioteki, nagłówki i dokumentacja wymagane do tworzenia aplikacji (zawiera w sobie Redistributable Package), obecnie aktualizowane regularnie - cztery razy w roku,
#XNA - narzędzia, biblioteki, nagłówki i dokumentacja wymagane do tworzenia aplikacji DirectX dla platformy .NET.

Dwie pierwsze są bezpłatnie dostępne na stronie producenta. Pakiet XNA jest bezpłatnie dostępny w wersji Express na stronie projektu.

Wersje

DirectX jest dostarczany w trzech wersjach, oferujących różne wsparcie bibliotek:
#COM <Component Object Model> - wersja klasyczna, dedykowana językom niezarządzanym, głównie C++ (dawniej także Visual Basic),

Direct3D Graphics - (grafika 2D i 3D) zawierające dawniej oddzielne Direct3D oraz DirectDraw,

Direct Sound - (dźwięk) zawierające dawniej oddzielne, Direct Audio i Direct Music,

Direct Input - (urządzenia wejściowe i kontrolery gier),

DirectX Diagnostics - (diagnostyka i weryfikacja sterowników pod kątem DirectX).

Direct Play - (połączenia sieciowe) przestarzałe, nie zalecane przez Microsoft do rozwoju nowych aplikacji,

Direct Show - (odtwarzanie multimediów) przestarzałe, nie zalecane przez Microsoft do rozwoju nowych aplikacji, oddzielone od DirectX SDK i przeniesione do Platform SDK, zawierające dawniej oddzielne Direct Show i Direct Animation.

#.NET: Managed DirectX - wersja dedykowana platformie .NET 1.1, w zamierzeniu producenta głównie językom C# oraz Visual Basic .NET, obecnie uważana za przestarzałą,

Direct3D Graphics,

Direct Input,

Direct Sound,

DirectX Audio Video Playback.

#.NET: XNA - wersja dedykowana platformie .NET 2.0 i nowszym, w zamierzeniu producenta stanowiąca kompleksowy zestaw narzedzi do tworzenia aplikacji DirectX.

XNA Framework - zbiór bibliotek, przeznaczonych do pisania aplikacji DirectX dedykowanych platformie .NET 2.0; odpowiednik Managed DirectX dla .NET 1.1,

XNA Build - zestaw narzędzi tworzących tzw. "potok zarządzania zasobami gry" ("game asset pipeline"),

XNA Game Studio - rozszerzenia IDE packietu Visual Studio, wspierające tworzenie aplikacji XNA; występuje w darmowej wersji Express oraz płatnej Professional,

XNA Framework Content Pipeline - zestaw narzędzi tworzących tzw. "potok zarządzania treścią gry ("game content pipeline").

Niektóre z powyższych komponentów są głównymi modułami DirectX, inne (jak na przykład DirectX Diagnostics) są mniej znaczące i ich poznanie wymaga zapoznania się nie tylko z dokumentacją, ale również z dołączonymi do DirectX licznymi przykładami.

Przeniesienie DirectX na platformę .NET wymusiło przepisanie całości pakietu od nowa, co pozwoliło na wprowadzenie wielu radykalnych zmian, tak w samych funkcjach i strukturach danych, dostępnych dla programisty, jak i samym sposobie działania bibliotek oraz ich komunikacji ze sterownikami. Efektem tego jest znaczne uproszczenie procesu implementacji wsparcia DirectX w tworzonej aplikacji, ale również wzrost szybkości działania aplikacji, co widoczne jest szczególnie w przypadku Direct Graphics. Wersje nie są ze sobą pod żadnym względem kompatybilne, zarówno gdy chodzi o działanie, jak i model programowania. Z tego powodu dostarczane są jednocześnie.

Wersja dedykowana platformie .NET, od początku powstania nazywana Managed DirectX, która jest obecnie uważana za przestarzałą, w listopadzie 2007 została usunięta, wraz z przykładami i dokumentacją dla platformy .NET, z pakietu DirectX Software Development Kit. Jej następca o nazwie XNA, oferowany dla .NET 2.0, jest dostępny w postaci pakietu Microsoft XNA Game Studio (obecnie w wersji 3.0; maj 2009), doinstalowywanego na Visual Studio (również VS 2008 Express Edition). Zadaniem XNA jest zaoferowanie jednolitej platforny do tworzenia gier dla komputerów PC, konsoli XBox 360 oraz odtwarzaczy Zune. Wykorzystanie narzędzi XNA pozwala także na zoptymalizowanie rozmiarów zasobów tworzonego programu.

1 komentarz

wreszcie art o DirectX'ie...