Zmienne lokalne

Adam Boduch

Zmienne lokalne to zmienne deklarowanie w ciele procedury lub funkcji. Takie zmienne nazywa się zmiennymi lokalnymi o określonym czasie życia (lub czasem istnienia).

Przykład:

function GetValue : String;
var
  S : String;
begin
  S := 'Khem...';
  Result := S;
end;

Zasada deklarowania zmiennych jest taka sama ? deklaracja jest umieszczana przed blokiem Begin. Zmienne lub stałe deklarowane w ciele procedury nie są dostępne poza ową procedurą. A zatem w przypadku, gdy w kodzie poza procedurą wystąpi odwołanie do zmiennej umieszczonej w procedurze, Delphi wyświetli komunikat o błędzie.

Dlaczego takie zmienne nazywane są zmiennymi o określonym czasie życia? Przyczyną tego jest fakt, że pamięć dla nich jest alokowana w momencie wywołania procedury, a zwalniania w momencie zakończenia jej działania.

Jeżeli więc piszemy program, który korzysta z wielu procedur, zalecane jest używanie ? o ile to możliwe ? zmiennych lokalnych zamiast globalnych. Dzięki temu oszczędzamy pamięć komputera.

Zobacz też:

0 komentarzy