Write (słowo kluczowe)

Adam Boduch

write - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe writemoże zostać użyte w połączeniu z właściwościami; oznacza, iż do właściwości można przypisywać wartości (właściwość do zapisu). Przykładowo:

type
  TMyClass = class
  private
    FText : String;
    procedure SetText(Value : String);
  public
    property Text : String read FText write SetText;
  end;

W tym momencie przypisanie danych do właściwości Text jest równoznaczne z wywołaniem metody SetText:

var
  MyClass : TMyClass;
begin
  { konstruktor }
  MyClass.Text := 'Wartość';
  { destruktor }
end;

Więcej informacji w artykule: Właściwości

Zobacz też:

0 komentarzy