VarClear

Adam Boduch
VarClear
Moduł: System
```delphi procedure VarClear(V: Variant); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] czyści zawartość zmiennej wariantowej typu [[Delphi/Variant]]:
var
  V : Variant;
begin
  V := 'Hello World';
  VarClear(V);

  Writeln(V); // pusty ciąg
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy