UpCase

volgar
UpCase
Moduł: System
function UpCase(Ch: Char): Char;

Funkcja zamienia podaną literę (znak) na wielką literę.

Przykład:

var
  Znak : Char;  // deklaracja zmiennej
begin
  Znak := 'a';  // przypisanie wartości
  Znak := UpCase(Znak);  // zmiana litery na wielką
  WriteLn(Znak);  // wyświetlenie rezultatu (A)
end;

Przy pomocy tej funkcji można też zamienić znaki w całym tekście:

var
  Tekst : String;
  i : Integer;
begin
  Tekst := 'tekst pisany małymi literami';
  for i := 1 to Length(Tekst) do  // pętelka po całym tekście
    Tekst[i] := UpCase(Tekst[i]);  // zamiana literki
  WriteLn(Tekst);   // wyświetlenie rezultatu (TEKST PISANY MAŁYMI LITERAMI)
end;

Zobacz też:

2 komentarzy

Że UpperCase nie rozróżnia znaków "krzaczków" jak ą, ć, ó itp.
I tylko podaję się jedną literę a nie ciąg

A jak jest różnica między funkcją UpCase a UpperCase ??