UpCase

volgar
UpCase
Moduł: System
```delphi function UpCase(Ch: Char): Char; ``` Funkcja zamienia podaną literę (znak) na wielką literę.

Przykład:

var
 Znak : Char; // deklaracja zmiennej
begin
 Znak := 'a'; // przypisanie wartości
 Znak := UpCase(Znak); // zmiana litery na wielką
 WriteLn(Znak); // wyświetlenie rezultatu (A)
end;

Przy pomocy tej funkcji można też zamienić znaki w całym tekście:

var
 Tekst : String;
 i : Integer;
begin
 Tekst := 'tekst pisany małymi literami';
 for i := 1 to Length(Tekst) do // pętelka po całym tekście
  Tekst[i] := UpCase(Tekst[i]); // zamiana literki
 WriteLn(Tekst);  // wyświetlenie rezultatu (TEKST PISANY MAŁYMI LITERAMI)
end;

Zobacz też:

2 komentarzy

Że UpperCase nie rozróżnia znaków "krzaczków" jak ą, ć, ó itp.
I tylko podaję się jedną literę a nie ciąg

A jak jest różnica między funkcją UpCase a UpperCase ??