Char

SebaZ

Char - typ danych

Typ znakowy reprezentujący pojedynczy znak Można za jego pomocą przechowywać znaki w kodzie ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Dane zajmują 8 bitów, czyli 1 bajt.

Zakres: 0..255, gdzie każda liczba odpowiada znakowi z tablicy ASCII

W Delphi dla Win32, typ Char wskazywał na AnsiChar; w Delphi dla .NET wskazuje na WideChar.

Zobacz też:

1 komentarz

Od Delphi 2009 - char to widechar - dwa bajty :]

Miałem z tym jaja niesamowite także ostrzegam :]