Comp

Adam Boduch

Comp - typ danych języka Delphi

Typ wynikający z architektury procesorów Intel (ze względu na dostępne operacje, często zaliczany jako typ rzeczywisty; użycie nie zalecane ze względu na wydajność). Zakres: -263+1 .. 263 -1 (8 bajtów zajmowanej pamięci).

Typ Comp w Delphi dla .NET, jest ustożsamiany z typem Int64; jego użycie nie jest zalecane (typ przestarzały) - kompilator wyświetli wówczas ostrzeżenie: Symbol 'Comp' is deprecated

Zobacz też:

0 komentarzy