TextFile

Adam Boduch

TextFile - typ danych używany w języku Delphi

Typ TextFile służy do operowania na plikach tekstowych. Przykładowe otwarcie, a następnie zamknięcie pliku tekstowego wygląda tak:

Var
  TF : TextFile;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\plik.txt');
{ jakieś operacje na pliku }
  CloseFile(TF);
end;

Więcej informacji na temat plikach tekstowych znajdziesz w artykule Pliki.

Do korzystania z plików tekstowych można również użyć typu Text, lecz jest on uważany za przestarzały - zaleca się korzystanie z typu TextFile

Zobacz też:

0 komentarzy