Boolean

N00byStance

Boolean - typ zmiennej przechowujący wartość logiczną True (prawda) lub False (fałsz). Jest to jeden z czterech predefiniowanych typów boolowskich (Boolean, ByteBool, WordBool, LongBool). Powinno używać się właśnie typu Boolean, pozostałe trzy zapewniają kompatybilność z innymi językami i bibliotekami systemu operacyjnego.

Boolean      | ByteBool, WordBool, LongBool
-------------------+-----------------------------
False < True    | False <> True
Ord(False) = 0   | Ord(False) = 0
Ord(True) = 1   | Ord(True) <> 0
Succ(False) = True | Succ(False) = True
Pred(True) = False | Pred(False) = True

1 komentarz

Można też użyć:
Boolean(0) - czyli False, albo
Boolean(cokolwiek oprócz 0) - True.