Inne

Adam Boduch

Do kategorii "Inne", możemy zaliczyć typy danych, o których nie możemy powiedzieć iż są całkowite, rzeczywiste czy znakowe. Co prawda typ Boolean może przyjmować dwie wartości (True lub False) co odpowiada cyfrą 1 lub 0. Co prawda typ TDateTime wskazuje na typ Double, a TPoint to tylko rekord. Są jednak na tyle często wykorzystywane, iż wyjdaje nam się, że jest to dobre miejsce, aby je opisać.

TypOpis
BooleanMoże przyjąć tylko wartości True lub False
TDateTimeSłuży do przechowywania daty i czasu
TextFileUżywany do operacji na plikach tekstowych
TPointRekord; służy do przechowywania współrzędnych
TRectRekord; służy do przechowywania wartości opisujących prostokąt
VariantTyp Variantowy; może przyjmować wartości dowolnego typu

Text

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2966 odsłon

TextFile

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4970 odsłon

TDateTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 7173 odsłony

Variant

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 4382 odsłony

Boolean

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 9336 odsłon

0 komentarzy