Inne

Adam Boduch

Do kategorii "Inne", możemy zaliczyć typy danych, o których nie możemy powiedzieć iż są całkowite, rzeczywiste czy znakowe. Co prawda typ Boolean może przyjmować dwie wartości (True lub False) co odpowiada cyfrą 1 lub 0. Co prawda typ TDateTime wskazuje na typ Double, a TPoint to tylko rekord. Są jednak na tyle często wykorzystywane, iż wyjdaje nam się, że jest to dobre miejsce, aby je opisać.

TypOpis
[[Delphi/Boolean]]Może przyjąć tylko wartości True lub False
[[Delphi/TDateTime]]Służy do przechowywania daty i czasu
[[Delphi/TextFile]]Używany do operacji na plikach tekstowych
[[Delphi/TPoint]]Rekord; służy do przechowywania współrzędnych
[[Delphi/TRect]]Rekord; służy do przechowywania wartości opisujących prostokąt
[[Delphi/Variant]]Typ Variantowy; może przyjmować wartości dowolnego typu

Text

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4314 odsłon

TextFile

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 6645 odsłon

TDateTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 9236 odsłon

Variant

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 5864 odsłony

Boolean

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 11484 odsłony

0 komentarzy