Of

Adam.Pilorz

of - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe of zastosowane jest w sześciu konstrukcjach:

  • Deklaracji tablicy lub typu tablicowego
  • Instrukcji Case
  • Deklaracji typu zbioru
  • Deklaracji plików typowanych
  • Deklaracji metaklas (class-reference, metaclass)
  • Deklaracji typów metod (dyrektywa of object)

Tablica

type
  TTablica = array of Integer; <- Deklaracja typu tablicowego TTablica
var
  Tablica: TTablica; <- Deklaracja tablicy typu TTablica
 
  Tablica2: array of Byte; <- Deklaracja tablicy zmiennych typu Byte

Case

case zmienna of
1: ShowMessage('1');
2: ShowMessage('2');
3..10: ShowMessage('Liczba od 3 do 10');
else ShowMessage('Liczba spoza przedziału <1, 10>');

Set

Składnia:

Typ = set of typ_wyliczeniowy;

Przykład:

  TZbior = set of char; //zbiór wszystkich znaków
  TWyliczeniowy = (wyOpcjaPierwsza, wyOpcjaDruga, wyOpcjaTrzecia);
  TZbiorWy = set of TWyliczeniowy;

Pliki typowane

Składnia:

plik_typowany = file of typ

Istotne jest tutaj to, że typ musi być skończony. Nie może to być tablica dynamiczna, czy ciąg nieograniczony, ani rekord zawierający pola takich typów.

Przykład:

  Text = file of char;
  PlikRekordow = file of record
    imie: string[80]; //imie: string było by błędem.
    wiek: integer;
    stan: set of TStan;
  end;

Metaklasy

Metody

Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

0 komentarzy