SizeOf

volgar
SizeOf
Moduł: System
```delphi function SizeOf(X): Integer; ```

Funkcja zwracająca rozmiar podanej zmiennej (lub typu) w bajtach.

Przykład:

var
 B : Byte;
 I : Integer;
begin
 WriteLn(SizeOf(B)); // program wyświetli 1
 WriteLn(SizeOf(I)); // program wyświetli 4
end;

Dzięki tej funkcji możemy zobaczyć również ile miejsca w pamięci zajmuje zadeklarowany przez nas rekord.

Przykład:

type
 TMojRekord = packed record
  B : Byte;
  W : Word;
  I : Integer;
 end;
var
 MojRekord : TMojRekord;
begin
 WriteLn(SizeOf(MojRekord)); // program wyświetli 7
 WriteLn(SizeOf(TMojRekord)); // program również wyświetli 7
end;

Wyjątkiem dla funkcji SizeOf może być próba uzyskania rozmiaru łańcucha znaków String.

Przykład:

var
 S : String;
begin
 S := 'jakiś tekst';
 WriteLn(SizeOf(S)); // program wyświetli 4
 S := 'jakiś inny tekst';
 WriteLn(SizeOf(S)); // program też wyświetli 4
end;

Sytuacja ta jest spowodowana tym, że typ String jest tak naprawdę wskaźnikiem. Wielkość łańcucha możemy sprawdzić tylko wtedy gdy nałożymy na niego ograniczenie długości.

Przykład:

var
 S : String[30];
begin
 WriteLn(SizeOf(S)); // program wyświetli 31
end;

Spytasz pewnie, dlaczego program zwraca wartość 31, a nie 30? Jest to spowodowane tym, że każdy łańcuch typu ShortString (a takim łańcuchem jest łańcuch o określonym maksymalnym rozmiarze) w elemencie o indeksie 0 zawiera liczbę określającą swoją rzeczywistą długość.

Przykład:

var
 S : String[0];
begin
 WriteLn(SizeOf(S)); // program wyświetli 1
end;

0 komentarzy