SetCursorPos

TomRiddle
GetCursorPos
Moduł: Windows
function SetCursorPos(X: Integer; Y: Integer): LongBool

Ustawia kurosor myszki w podanej pozycji.

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  P: TPoint;

begin
  Writeln('Podaj nową pozycję kursora');

  Writeln('X:');
  Readln(P.X);

  Wrtieln('Y: ');
  Readln(P.Y);

  SetCursorPos(P.X, P.Y);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy