SetCursorPos

TomRiddle
GetCursorPos
Moduł: Windows
function SetCursorPos(X: Integer; Y: Integer): LongBool

Ustawia kurosor myszki w podanej pozycji.

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  P: TPoint;
 
begin
  Writeln('Podaj nową pozycję kursora');
 
  Writeln('X:');
  Readln(P.X);
 
  Wrtieln('Y: ');
  Readln(P.Y);
 
  SetCursorPos(P.X, P.Y);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy