Requires

Adam Boduch

requires - słowo kluczowe języka Delphi

W pakietach słowo kluczowe requires działa tak samo jak słowo Uses w modułach. Umożliwia włączenie do pakietu innego pakietu, w trakcie kompilacji. Przykładowy kod pakietu:

package Package1;
 
{$R *.res}
{$ALIGN 8}
{$ASSERTIONS ON}
{$BOOLEVAL OFF}
{$DEBUGINFO ON}
{$EXTENDEDSYNTAX ON}
{$IMPORTEDDATA ON}
{$IOCHECKS ON}
{$LOCALSYMBOLS ON}
{$LONGSTRINGS ON}
{$OPENSTRINGS ON}
{$OPTIMIZATION ON}
{$OVERFLOWCHECKS OFF}
{$RANGECHECKS OFF}
{$REFERENCEINFO ON}
{$SAFEDIVIDE OFF}
{$STACKFRAMES OFF}
{$TYPEDADDRESS OFF}
{$VARSTRINGCHECKS ON}
{$WRITEABLECONST OFF}
{$MINENUMSIZE 1}
{$IMAGEBASE $400000}
{$IMPLICITBUILD OFF}
 
requires
  rtl,
  vcl;
 
contains
  Memo1 in '..\Lib\Memo1.pas';
 
end.

Zobacz też:

0 komentarzy