Reintroduce

Adam Boduch

reintroduce - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo reintroduce związane jest z programowaniem obiektowym, konkretnie służy do "przykrywania metod" (pojęcie nazywane reintrodukcją).

Przypatrz się przykładowi:

type
 TFiat = class
  procedure Jedź; virtual;
 end;

 TMaluch = class(TFiat)
  procedure Jedź;
 end;

W klasie bazowej TFiat metoda Jedź jest opatrzona klauzulą Virtual, tak więc jest to metoda wirtualna. Klasa TMaluch posiada metodę o tej samej nazwie, tak więc kompilator wygeneruje podczas kompilacji ostrzeżenie: [Warning] WinForm2.pas(97): Method 'Jedź' hides virtual method of base type 'TFiat'. Delphi próbuje w tym momencie powiedzieć, że programista przykrywa oryginalną metodę z klasy bazowej, nie stosując słowa kluczowego Override, a tym samym bez przedefiniowania metody. Można pozbyć się tego komunikatu, wykorzystując klauzulę reintroduce:

 TMaluch = class(TFiat)
  procedure Jedz; reintroduce;
 end;

Zobacz też:

0 komentarzy