Public

Adam Boduch

public - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe związane z tematyką programowania obiektowego, a konkretnie hermetyzacją.

Metody umieszczone w sekcji public są dostępne dla wszystkich innych klas i modułów. W tej sekcji powinny znajdować się konstruktory oraz destruktory, a także metody służące do komunikowania się ze "światem zewnętrznym? ? np. OdpalSilnik, Stop, Start itp.

Metody publiczne deklaruje się z użyciem słowa public:

type
  TMyClass = class
  public
    procedure Foo; virtual; // publiczna metoda
  end;

Zobacz też:

0 komentarzy