Program

Adam Boduch

program - Słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe program identyfikuje nazwę programu. Nazwa powinna stanowić pierwszą linię w pliku kodu źródłowego pliku .dpr. Nazwa programu musi być taka sama jak nazwa projektu, czyli jeżeli plik projektu nosi nazwę App.dpr, nagłówek programu powinien wyglądać tak:

program App;

Zobacz też:

0 komentarzy