Private

Adam Boduch

private - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe związane z tematyką programowania obiektowego, a konkretnie hermetyzacją.
Metody umieszczone w sekcji private są określane jako prywatne. Oznacza to, że nie będą dostępne na zewnątrz modułu, w którym znajduje się dana klasa. A zatem po próbie odwołania się do metody umieszczonej w sekcji private kompilator zasygnalizuje błąd ? nazwa owej metody nie będzie mogła być przez niego rozpoznana.

Chcąc umieścić elementy klasy w sekcji chornionej należy zadeklarować je w sekcji private:

type
  TMyClass = class
  private
    I : Integer; // prywatne pole
    procedure Foo; // prywatna metoda
  end;

Metoda z sekcji private nie jest dostępna tylko w przypadku, gdy próba odwołania do tej metody następuje z poziomu innego modułu.

Zobacz też:

0 komentarzy