Pred

Adam Boduch
Pred
Moduł: System
```delphi function Pred(X); ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] Pred zwraca wartość parametru X pomniejszoną o 1. Parametr X może być dowolnego typu porządkowego (włączając [[Delphi/Int64]]). Od procedury [[Delphi/Dec]] różni się tym, iż jest funkcją - nie procedurą, czyli może zwrócić wartość. Przykład:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  X : Integer;

begin
  X := 10;
  Writeln('Wartość: ', Pred(X));
end.

Gdybyśmy chcieli zastąpić funkcję Pred, procedurą Dec, kod musiałby wyglądać tak:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  X : Integer;

begin
  X := 10;
  Dec(X);
  Writeln('Wartość: ', X);
end.

Należy pamiętać jednak, że w odróżnieniu od procedury Dec, funkcja Pred nie zmienia wartości parametru X.

Zobacz też:

0 komentarzy