FileSetAttr

Adam Boduch
FileSetAtrr
Moduł: SysUtils
```delphi function FileSetAttr(const FileName: string; Attr: Integer): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] umożliwia ustawienie atrybutów dla konkretnego pliku, którego ścieżka określona jest w parametrze FileName. Atrybuty określone są w parametrze Atrr jako kombinacja stałych, które zostały przedstawione w artykule [[Delphi/FileGetAttr]].

Przykładowe ustawienie flagi tylko do odczytu oraz faSysFile (plik systemowy):

FileSetAttr('C:\plik.exe', faReadOnly or faSysFile);

Zobacz też:

0 komentarzy