Erase

Adam Boduch
Erase
Moduł: System
procedure Erase(var F);

Procedura kasuje plik określony w parametrze F. F musi być skojarzone z danym plikiem przy pomocy procedury AssignFile. Z uwagi na to, iż plik przed usunięciem należy niejako skojarzyć (AssignFile), a na końcu zwolnić (CloseFile) w wielu wypadkach wygodniejsze może okazać się skorzystanie z funkcji DeleteFile.

Oto prosty przykład usunięcia pliku korzystając z procedury Erase:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  TF : TextFile;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\foo.txt');
  Erase(TF);
  CloseFile(TF);
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Nie trzeba pisać CloseFile. Po co zamykać plik, który nie jest otwarty. Gdy napiszemy to pojawi się: EInOutError: File Not Open.