DirectoryExists

Adam Boduch
DirectoryExists
Moduł: SysUtils
function DirectoryExists(const Directory: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy katalog określony w parametrze Directory, istnieje. Jeżeli katalog nie istnieje - funkcja zwróci False. Należy podać pełną ścieżkę do katalogu; podając jedynie nazwę program będzie szukał danego katalogu w dotychczasowym folderze.

if DirectoryExists('C:\katalog') then
  Writeln('Katalog istnieje')
else Writeln('Katalog należy utworzyć');
Funkcja o tej nazwie istnieje również w module FileCtrl jednak jest ona uważana za przestarzałą

Zobacz też:

1 komentarz

W dotychczasowym folderze czyli w tym, w którym się znajduje program?