CloseFile

PiotrB
CloseFile
Moduł: System
```delphi procedure CloseFile(var F); ``` [[Delphi/Procedury i funkcje|Procedura]] zamyka plik poprzednio otwarty przy pomocy [[Delphi/Reset]], [[Delphi/Rewrite]] lub [[Delphi/Append]], z parametru F.

Przyklad:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  TF: TextFile;
  S: string;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\Foo.txt');
  Reset(TF);
  Readln(TF, S);
  Writeln(S);
  CloseFile(TF);
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

Do tego służy {{Cat:Kategoria}}

Wstawilem opis CloseFile, ktora jest w module System, jednak gdy klikne na modul system nie ma tam odnosnika do tej procedury.