File of

Adam Boduch

file of - konstrukcja języka Delphi

Konstrukcja file of służy do tworzenia typów danych, wykorzystywanych do tworzenia plików typowanych. Przykładowa deklaracja typu TDataBase:

type
{ deklarujemy rekord danych - w takiej postaci będzie zapisywany do pliku }
  TDatabaseRec = packed record
    Name : String[125];
    Date : TDate;
  end;
  TDataBase = file of TDatabaseRec; // deklaracja typu

Więcej informacji o plikach typowanych, znajdziesz w artykule: Pliki

0 komentarzy