Operator

Adam Boduch

operator - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe związane z pojęciem przeładowania (przeciążania) operatorów. Aby zadeklarować metodę obsługującą operacje na operatorach klasowych należy użyć konstrukcji class operator:

type
  TOverload = class
    class operator Implicit(Value : Integer) : TOverload;
  end;

Więcej informacji w artykule: Przeładowanie operatorów

Zobacz też:

0 komentarzy