MinIntValue

Adam Boduch
MinIntValue
Moduł: Math
```delphi function MinIntValue(const Data: array of Integer): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] wybiera, a następnie zwraca wartość elementu tablicy Data o najmniejszej wartości. Działanie tej funkcji jest identyczne jak [[Delphi/MinValue]], z tą różnicą, iż elementy tablicy muszą być liczbami całkowitymi.

Zobacz też:

0 komentarzy