Delphi OOP

Reintroduce

Adam Boduch

reintroduce - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo reintroduce związane jest z programowaniem obiektowym, konkretnie służy do "przykrywania metod" (pojęcie nazywane reintrodukcją).

Przypatrz się przykładowi:

type
  TFiat = class
    procedure Jedź; virtual;
  end;
 
  TMaluch = class(TFiat)
    procedure Jedź;
  end;

W klasie bazowej TFiatmetoda Jedźjest opatrzona klauzulą Virtual, tak więc jest to metoda wirtualna. Klasa TMaluchposiada metodę o tej samej nazwie, tak więc kompilator wygeneruje podczas kompilacji ostrzeżenie: [Warning] WinForm2.pas(97): Method 'Jedź' hides virtual method of base type 'TFiat'. Delphi próbuje w tym momencie powiedzieć, że programista przykrywa oryginalną metodę z klasy bazowej, nie stosując słowa kluczowego Override, a tym samym bez przedefiniowania metody. Można pozbyć się tego komunikatu, wykorzystując klauzulę reintroduce:

  TMaluch = class(TFiat)
    procedure Jedz; reintroduce;
  end;

Zobacz też:

0 komentarzy