Delphi » OOP

Published

Deti

published - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe związane z tematyką programowania obiektowego, które oznacza sekcję opublikowaną. Metody umieszczone w tej sekcji zachowują się jak w sekcji Public, jednak można tu uzyskać pewne dodatkowe informacje zwane jako RTTI (w skrócie runtime type information).

Chcąc umieścić elementy klasy w sekcji opublikowanej należy użyć słówka published:

type
  TMyClass = class
  published
    I : Integer; // opublikowane pole
    procedure Foo; // opublikowana metoda
  end;

Zobacz też:

0 komentarzy