Protected

Adam Boduch

protected - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe związane z tematyką programowania obiektowego, a konkretnie hermetyzacją i dziedziczeniem.

Metoda umieszczona w sekcji protected jest dostępna zarówno dla modułu, w którym znajduje się klasa, jak i dla całej klasy. Jest to jakby drugi poziom ochrony, gdyż metody z sekcji protected są dostępne dla innych klas, które dziedziczą po danej klasie!

type
  TMyClass = class
  protected
    procedure Foo; virtual; // chroniona metoda
  end;

  TMyClass2 = class(TMyClass)
  public
    procedure Foo; override;
  end;

Zobacz też:

0 komentarzy