Delphi » OOP

Nodefault

Adam Boduch

nodefault - słowo kluczowe języka Delphi

Użycie słowa kluczowego nodefault wiąże się z właściwościami. Te mogą posiadać bowiem wartości domyślne, które nadaje się przy pomocy słowa kluczowego Default.

Klauzula nodefault jest przeciwieństwem Default ? oznacza, że właściwość nie będzie miała wartości domyślnej. Klauzula ta jest stosowana jedynie w niektórych przypadkach, gdy klasa bazowa, z której korzysta dana klasa, ma właściwość domyślną.

TBaseClass = class
private
  FProp : Integer;
published
  property Prop : Integer read FProp write FProp default 1;
end;

TMyClass = class(TBaseClass)
published
  property Prop nodefault;
end;

Zobacz też:

0 komentarzy