Aplikacje sieciowe

Adam Boduch

Delphi 7 posiadało wiele technologii umożliwiających tworzenie aplikacji sieciowych. Wystarczy wspomnieć o IntraWeb, czy WebSnap. Technologie te umożliwiały tworzenie programów CGI oraz ISAPI. W Delphi 8 zostały one zastąpione przez jeden standard ? ASP.NET. Migracja do Delphi 8 będzie polegała więc na przerobieniu kodu, tak, aby korzystał z ASP.NET. Technologie, które zostały zlikwidowane w Delphi 8 to: WebBroker, InternetExpress, WebSnap.

Jedną z nowości w Delphi 7 był IntraWeb ? technologia umożliwiająca w prosty sposób tworzyć dynamiczne strony WWW. Delphi 7 była pierwszą wersją zawierającą IntraWeb i ? zarazem ostatnią. IntraWeb nie istnieje w Delphi 8 .NET.

Uwaga! Niniejszy opis dotyczy Delphi 8.

0 komentarzy