WideLowerCase

Adam Boduch
WideLowerCase
Moduł: SysUtils
function WideLowerCase(const S: WideString): WideString;

Funkcja zamienia wszystkie znaki z łańcucha S (typu Unicode) na małe litery:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  S : WideString;
begin
  S := 'GŻEGŻÓŁKA';
  S := WideLowerCase(S);

  Writeln(S);

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy