AnsiLeftStr

Adam Boduch
AnsiLeftStr
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiLeftStr(const AText: AnsiString; const ACount: Integer): AnsiString; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] kopiuje i zwraca część łańcucha określonego w parametrze AText. Długość kopiowanych znaków określa parametr ACount. Np.:
S := AnsiLeftStr('Hello World', 5);

W takim przypadku, zmienna S będzie posiadała wartość Hello.

Zobacz też:

0 komentarzy