IntPower

Aldonix
IntPower
Moduł: Math
function IntPower(Base: Extended; Exponent: Integer) : Extended;

Funkcja podnosi liczbę Base do potęgi Exponent. Potęga musi być liczbą całkowitą.
Jeśli chcemy podnieść liczbę do potęgi rzeczywistej, musimy wykorzystać funkcję Power.

Zobacz też:

0 komentarzy