Cosh

Aldonix
Cosh
Moduł: Math
```delphi function Cosh(const X: Extended): Extended; ```

Funkcja oblicza cosinus hiperboliczny z liczby X. Wartość X podajemy w radianach.
Zwracana wartość jest większa lub równa 1

0 komentarzy